Weteringpad 50
3762 EN, Soest
035 - 60 20 656
info@etbbinnenenbuiten.nl
ETB Binnen en Buiten
ETB Binnen en Buiten
ETB Binnen en Buiten
ETB Binnen en Buiten
ETB Binnen en Buiten

Maatschappelijk Ondernemen

Als elektrotechnisch installateur zijn wij ons terdege bewust van het feit dat alle, door ons aangelegde installaties een belasting zullen leveren op de omgeving. Dit is inherent aan het feit dat deze installaties dienen t.b.v. nieuwe of uitbreiding van activiteiten van onze opdrachtgevers. De mate waarin deze installaties het milieu zullen belasten is wel beïnvloedbaar. Vandaar dat wij graag in een zo vroeg mogelijk stadium van een project met een opdrachtgever aan tafel willen om aan de hand van een behoefte-inventarisatie samen te bepalen welke installaties er voor het bedrijfsproces gewenst zijn, en op welke wijze hier een zo verantwoord mogelijk energiebeleid aan kan worden gekoppeld.

ETB Binnen en Buiten concretiseerd het milieubeleid bij het ontwerpen van installaties bij voorkeur stoffen te projecteren welke het milieu zo min mogelijk schade toebrengen en door restproducten en afkomende materialen op een gecontroleerde wijze af te voeren.

Ontwerp
Reeds lang voor de introductie van de Led-verlichting werden door ons bij het ontwerpen van installaties al hoogfrequent TL- en PL-armaturen toegepast, daar waar mogelijk voorzien van een aanwezigheidsdetectie. Immers, verlichting die niet hoeft te branden levert de grootste besparing namelijk 100%. Als verdere energiezuinige regeling op verlichting is in veel gevallen een daglichtregeling mogelijk, als aanvulling op, of in plaats van de aanwezigheidsdetectie. Led-verlichting wordt momenteel standaard toegepast als vervanging van halogeenverlichting.

Door middel van een KNX-bussysteem is het mogelijk de volledige verlichtingsinstallatie te voorzien van een uitgebreid aantal schakelmogelijkheden met als doel het beperken van de (onnodige) brandtijd. Ten slotte worden bij voorkeur long-life lichtbronnen toegepast.

Op het gebied van leidingen en bekabeling is er een grote vooruitgang geboekt door de ontwikkeling van de halogeenvrije leidingen en bekabeling. Daar waar mogelijk trachten wij deze steeds toe te passen, waarbij de opdrachtgever wordt verzocht vanuit haar eigen verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in de hiermee gemoeid gaande extra kosten.

Afval/restmaterialen
Mede door een zorgvuldige voorbereiding en een efficiënt materiaalgebruik wordt er naar gestreefd de omvang van de afvalstroom tot een minimale omvang te reduceren.

Resterende afvalproducten en afkomende materialen, zoals oude TL-buizen, P.V.C. kabels, oliën, P.C.B. houdende apparatuur, brandmelders, metalen, papier e.d., worden gescheiden ingezameld en m.b.v. milieuboxen op een gecontroleerde wijze afgevoerd.

Alle rest- en afvalmaterialen worden uitsluitend via erkende afvalinzamelaars/ afvalverwerkers afgevoerd.