Weteringpad 50
3762 EN, Soest
035 - 60 20 656
info@etbbinnenenbuiten.nl
ETB Binnen en Buiten
ETB Binnen en Buiten
ETB Binnen en Buiten
ETB Binnen en Buiten
ETB Binnen en Buiten

Aardings- en Bliksembeveiliging

Aardings- en Bliksembeveiliging

Aandacht voor aarding en bliksem heeft alles te maken met het creëren van een veilige leef- en werkomgeving voor mens en dier. Een goede aarding voorkomt dat uzelf onder spanning komt te staan wanneer een product defect is geraakt. Bliksembeveiliging is onder te verdelen in een beveiliging tegen directe inslag (met daarbij optredende grote bliksem - of vuurstromen) of een beveiliging tegen indirecte inslag (overspanning). Hoe beschermt u nu uw geluidsapparatuur, wasautomaten, verwarmingsketels, computer- en telecommunicatieapparatuur?  Bepalend voor een goede keuze zijn bijvoorbeeld: eisen vanuit uw verzekering, de hoogte van een mogelijke schade, de grootte van een gevolgschade (inkomstenderving) en de kans op directe- of indirecte inslag.

ETB Binnen en Buiten begeleidt u in het proces om tot een verantwoorde keuze te komen in de juiste maatregelen binnen aarding en bliksem. Gaat u nieuw bouwen? Het nemen van de juiste maatregelen in een vroeg stadium werkt kostenbesparend!